Bordi Drejtues

Kryetar Bordi

Bio →

Aleksandër Sarapuli – Nënkryetar Bordi

Bashkëdrejtor Ekzekutiv, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF)

Bio →

Martin Mata – Anëtar Bordi

Bashkëdrejtor Ekzekutiv, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF)

Bio →

Yehudit Shalvi – Anëtar Bordi

CEO, Instituti Avney Rosha, Izrael

Bio →

Gerti Janaqi – Anëtar Bordi

Drejtor, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar

Bio →