Rreth Nesh

Shkolla e Drejtorëve (SHD) është themeluar falë bashkëpunimit midis Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) me qëllim mbështetjen e zhvillimit profesional të drejtorëve / nëndrejtorëve në detyrë dhe aspirantëve për drejtues të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar publik dhe privat, duke administruar trajnimin e detyrueshëm, procesin e certifikimit dhe duke siguruar zhvillimin profesional të vazhdueshëm.

Misioni ynë: Rritja profesionale e drejtuesve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar përmes zhvillimit të aftësive menaxheriale dhe administruese falë një programi trajnimi cilësor dhe të vazhdueshëm.

 

Vizioni ynë: Drejtues të mirëkualifikuar që ndikojnë pozitivisht në mjedisin shkollor dhe jashtë tij dhe rrisin drejtpërdrejt cilësinë e arsimit në Shqipëri.

Lexo më shumë

News