Stafi

Drejtor Ekzekutiv

Bio →

Menaxher i Programit të Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor

Bio →

Menaxher i Programit të Zhvillimit Profesional të Vazhdueshëm

Bio →

Menaxher Kërkimi dhe Zhvillimi

Bio →

Drejtues i Financës dhe Administratës

Bio →

Kordinator Projektesh

Bio →

Asistent Kordinator

Bio →

Asistent logjistike

Bio →